Zkilz-säännöt

Zkilz-yhteisö koostuu artisteista ja ostajista.

Huomioithan, että joukossa voi olla designeja jotka eivät välttämättä miellytä sinua tai ajatusmaailmanne eivät kohtaa tai designeja jotka tuntuvat sinusta loukkaavilta. Me uskomme sananvapauteen ja luovaan (itse)ilmaisuun. Haluamme tarjota mahdollisuuden oman näkemyksen ilmaisuun– vaikka julkituodut mielipiteet eivät aina miellyttäisi meitä. Yksittäinen mielipide ei ole syy poistaa tai olla painamatta designia. Jätämme julkaisematta designit, jotka

 • eivät vastaa hakemaamme tyyliä
 • ovat lainvastaisia
 • levittävät vihaa lietsovaa sisältöä (vihapuhetta)
 • yllyttävät väkivaltaan

Zkilz pidättää oikeuden poistaa sivustolta ja olla painamatta tuotteisiin yllä mainittuihin ryhmiin kuuluvia tuotteita ja designeja Zkilzin harkinnan mukaan. Lisäksi pidätämme itsellemme oikeuden poistaa muita arkaluontoisia sisältöjä tai rajoittaa niiden näkyvyyttä, jos se on tarpeen lastensuojelun tai yhteisön moninaisuuden vuoksi.

Joissain tapauksissa viestin konteksti on avain sen ymmärtämiseen. Haluamme rohkaista Zkilz-yhteisöä olemaan valppaana ja tuomaan ilmi designin, joka teidän mielestänne rikkoo sääntöjä. Otamme jokaisen ilmoituksen vakavasti, tutkimme jokaisen tapauksen huolellisesti ja tarpeen vaatiessa kysymme neuvoa asiantuntijoilta, ennen kuin reagoimme.

1. Lainvastaisuus

Olemme velvollisia noudattamaan lakia maissa, joissa tarjoamme palvelujamme.
Poistamme lainvastaiset designit tai tuotteet viivytyksettä.

2. Vihaa lietsovat sisällöt (vihapuhe)

Poistamme designit, jos niiden sisältö meidän mielestämme loukkaa ihmisiä suoranaisesti perustuen

 • etniseen ryhmään
 • alkuperään
 • uskonnolliseen vakaumukseen
 • sukupuoli-identiteettiin tai sukupuoleen
 • vammaisuuteen tai sairauteen

Organisaatiot tai yksityishenkilöt jotka loukkaavat toisia tai levittävät vihaa mainituista syistä, eivät ole tervetulleita zkilzille. Kuten kaikkien yhteisö-sääntöjemme kohdalla, luotamme siihen, että Zkilz-yhteisö tekee meille ilmoituksen tällaisista sisällöistä.

Pidätämme itsellemme oikeuden sallia näihin aiheisiin liittyviä satiireja tai yhteiskuntakriittisiä kommentteja, jos niiden kontekstista ei ole epäilystä.

Siten yhteisömme voi Zkilzin avulla kyseenalaistaa ajatuksia, instituutioita ja tapoja ilmaisemalla niitä tuotteisiin painettuina. Se edistää keskustelua ja parantaa keskinäistä ymmärrystä.

Joissakin tapauksissa ihmiset saattavat luoda, ostaa tai myydä sisältöjä, jotka kopioivat vihaa lietsovia sisältöjä kiinnittääkseen siten muiden huomion vihapuheen olemassaoloon. Tällaisessa tapauksessa odotamme kyseiseltä henkilöltä, että hän tuo tarkoitusperänsä selvästi esiin, jotta voimme arvioida kontekstin oikein.

3. Väkivalta

Zkilz poistaa ilmiannetut sisällöt, jotka yllyttävät väkivaltaan tai loukkaavat, halventavat tai uhkaavat hyökkäysten, katastrofien tai rikosten uhriksi joutuneita.

Joissakin tapauksissa ihmiset saattavat luoda, ostaa tai myydä väkivaltaisia sisältöjä tuomitakseen ne tai saattaakseen ne yleiseen tietoisuuteen. Tällainen käyttö voidaan sallia, jos tarkoitusperä on selkeästi tuotu esiin. Poistamme sisällöt, jotka ihannoivat tai ylistävät väkivaltaa.

Zkilz-Artisteille

Voimassa 20.01.2022 alkaen

Yleistä

1. Sisältö

Nämä yleiset sopimusehdot sisältävät Artistien oikeudet ja velvollisuudet koskien Zkilz.comin Artisteille tarjoamien palveluiden käyttöä. Nämä yleiset sopimusehdot sisältävät Zkilz.com- kanavaa koskevat säännöt.

Artistin on hyväksyttävä yleiset sopimusehdot käyttääkseen palveluitamme.

2. Tunne nämä käsitteet

"Tuotteet" ovat Zkilz.comissa myytäviä tuotteita, joita tarjotaan myytäviksi kolmansille osapuolille eli asiakkaille. Tuotteissa voi olla Zkilz- Artistien designeja. "Designit" ovat Artistien kuvina toteutettavia designeja eli suunnitelmia, jotka painetaan tuotteisiin.

Nimikkeet ovat yksittäisten designien yksilöllisiä tunnisteita.

Zkilz-kanavassa tuomme asiakkaiden saataville tuotteita, joihin on painettu Zkilz-Artistien designeja.

Zkilz- tili on Artistin käyttäjätili designien ja Artistin omien tietojen hallintaan Zkilz.comissa.

Toteutuneista myynneistä Artisti saa oman palkkionsa. Toteutunut tarkoittaa seuraavaa:

 • tuotteen ostosta syntyy voimassa oleva sopimus
 • asiakas maksaa kauppahinnan eikä peruuta kauppaa 30 päivän kuluessa
 • tilattu tuote toimitetaan asiakkaalle
 • asiakas ei peruuta tilausta tai palauta sitä lainsäädännön tai tarjoamamme palautusoikeuden mukaisesti

3. Näin sinusta tulee Zkilz-Artisti

Artistiksi voi hakea ottamalla yhteyttä info@zkilz.com tai irene@zkilz.com

Sopimus voidaan tällä hetkellä tehdä seuraavilla kielillä: englanti ja suomi

4. Zkilzin suhde Artistiin

Zkilz on Artistin sopimuskumppani. Sopimus astuu voimaan, kun avaat Zkilz-tilin ja hyväksyt nämä yleiset sopimusehdot ja käyttöehdot. Sinä artistina voit keskittyä täysin designien luomistyöhön.

Me Zkilzillä huolehdimme kaikesta muusta, kuten esimerkiksi asiakaspalvelusta, tuotannosta ja toimituksista. Tämän vuoksi voimme myös hylätä toimitettuja designeja ja tilauksia, jotka eivät täytä teknisiä vaatimuksiamme, mahdollista linjaustamme, tyylisuuntaamme tai jos epäilemme, että designit tai tilaukset rikkovat lakeja tai loukkaavat kolmannen osapuolen oikeuksia.

Kaikki viestintä Zkilz.comin asiakkaiden kanssa hoidetaan Zkilzin kautta, jotta tilaukset ja toimitukset hoituvat sujuvasti ja ongelmitta.

5. Zkilz-tilisi

Tallennamme antamasi tiedot, tilisi sisällön sekä tekemäsi asetukset kanavan sisäistä käyttöä varten. Voit tutustua näihin tietoihin Zkilz- tililläsi.

Yleiskatsaus lataamistasi designeista, toteutuneista myynneistä sekä maksetuista palkkioista on nähtävissä Zkilz-tililläsi.

Huolehdithan, että tilisi kirjautumistiedot ovat luottamuksellisia (sähköpostiosoite ja salasana). Huolehdithan, että mikään kolmas osapuoli ei saa niitä tietoonsa. Jos sinulla on syytä uskoa, että kolmas osapuoli on saanut käyttöönsä kirjautumistietosi, vaihda salasana ja ilmoita meille tästä viivytyksettä.

Lähetämme sähköpostitse tietoja mm. kanavan kehittämiseen liittyen ("Artisti-uutiskirje"). Voit peruuttaa uutiskirjeen milloin tahansa. Huomaa, että sinulle voidaan lähettää jatkossakin sopimukseen liittyvää tietoa sähköpostitse.


Kanavaa koskevat säännöt

1. Miten kanava toimii

Luo designeillesi sopivat nimitykset, jotta designisi löytyvät kanavasta helposti.

Zkilz voi julkaista ja käyttää Zkilz-kanavassa tarjoamiasi designeja kaikissa myyntikanavissa. Meillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tai käyttää kaikkia sinun designejasi. Pidätämme oikeuden kieltäytyä julkaisemasta designejasi oman harkintamme mukaan, rajoittaa ne tiettyihin myyntikanaviin tai lopettaa niiden julkaisu. Tämä pätee erityisesti, jos todetaan tai perustellusti epäillään, että designisi rikkoo lakeja tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia. Sama koskee myös käyttämiäsi nimityksiä.

Muut kanavamme palveluiden käyttäjät ja asiakkaat voivat yksilöidä kanavassa tarjoamiasi designeja määrittelemiemme teknisten mahdollisuuksien puitteissa. Esimerkiksi designin koko ja väri voivat olla muuteltavissa tuotteen ominaisuudet huomioon ottaen.


2. Palkkiosi kanavan myynneistä

Kun yksilöity tuote on myyty, osuutesi on kyseiselle yksilöidylle tuotteelle asettamasi design-hinta, josta on vähennetty yksilöidyn tuotteen myynnistä ja toimituksesta asiakkaalle aiheutuneen lainmukaisen liikevaihtoveron design-hinnan osuus. Tuotto on 10 % alv 0 % myyntihinnasta. Paidan myyntihinta 29,95€ - alv 24% = 24,15 €. Tästä kertyy Artistille 10 % = 3,00€ myyty paita. 10 paidalla on siis tienannut 30,00 €. Tulot tilitetään kuukausittain krediiteiksi Artisti-tilille. Kun Artisti haluaa nostaa tuottoja, hän tekee nostopyynnön Artisti-tililtään. Huomioithan, että miniminostoraja on 20€

Kanavan yleiset säännöt

1. Hinnat ja tuotevalikoima

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteiden ja painatusten hintoja sekä muokata tuotevalikoimaamme. Muutoksista, jotka koskevat Artistia tai Artistin designeja tai tuotteita.

2. Palkkion tilitys

Tilitys ja maksaminen

Palkkiosi tilitetään kuukausittain viimeistään seuraavan kuukauden viidentenätoista arkipäivänä, mikäli Zkilz- tilillesi on kertynyt saldoa.

Maksamme kertyneen summan 15 työpäivän sisällä tilityksestä tililläsi annetussa valuutassa. Olemme kaikissa tapauksissa oikeutettuja suorittamaan maksut euroissa, jolloin valuuttojen muuntamiseen sovelletaan Suomen pankin valuuttakursseja.

Voit valita sinulle sopivan tilitysmenetelmän Zkilz- tililläsi. Tallenna tarvittavat maksutiedot, jotta voit vastaanottaa palkkiosi. Sinun täytyy olla palkkioiden vastaanottaja. Sinä vastaat mahdollisista kuluista, jotka aiheutuvat Zkilz- tilillesi tallennetuista vääristä maksutiedoista.

Sinä Artistina olet ilmoitusvelvollinen verottajalle tienaamiesi palkkioiden osalta. Zkilz ei ole ilmoitusvelvollinen verottajalle Artistien tienaamien palkkioiden osalta.

3. Sinun sisältösi ja kanavamme palveluiden käyttö

Zkilz-kanavaan lataamasi sisältö kuuluu sinulle ("Oma sisältö"). Artizti omistaa designit. Zkilzillä käyttöoikeus niin kauan, kuin Artiztilla meillä tili. Jos haluat poistaa Artizti-tilin, voit valita jätätkö designisi myyntiin vai poistatko kaikki omat designit.

Tämä sisältää erityisesti tarjoamasi designit ja omat nimikkeesi.
Lataamasi sisältö painetaan tuotteisiin, joita asetetaan myyntiin asiakkaille Zkilz.comissa. Olet vastuussa lataamastasi sisällöstä. Siksi sinä Artistina designeja ladatessasi ja Artisti-tiliäsi käyttäessäsi vahvistat meille ja sidosyrityksillemme, työntekijöille ja laillisille edustajille, että oma sisältösi, oman sisältösi ja tuotteiden mainonta, sekä kanavamme käyttö eivät riko lakeja eivätkä loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia (erityisesti tekijänoikeuksia, henkilöllisyyteen liittyviä oikeuksia, tavaramerkkioikeuksia ja muita lähioikeuksia). Jos sinua vastaan esitetään tällaisia väitteitä, sinun tulee ilmoittaa tästä meille välittömästi.

Jos ilmenee syytä epäillä, että käytöksesi rikkoo lakeja tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, voimme toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

Jos edellä mainittuja velvollisuuksia rikotaan, Zkilz ja sidosyrityksemme, työntekijämme ja lailliset edustajamme voivat vaatia sinulta korvausta syntyneistä vahingoista ja vapautusta kaikista kolmansien osapuolien vaatimuksista.

4. Markkinointi ja mainonta

Meillä Zkilzillä on oikeus käyttää sisältöäsi ja lataamiasi designeja mainostarkoituksessa. Meillä on oikeus mainita sinut Artistina mainoksissa suosituksena. Meillä ei kuitenkaan ole sitovaa velvollisuutta mainita sinua.

5. Vastuunrajoitus

Huolimattomuustapauksissa me (ja lailliset valtuutettumme, työntekijät ja edustajat) olemme vastuussa vain vahingoista, jotka aiheutuvat kuolemaan johtaneista tai ruumiillisista tai terveydellisistä vaurioista tai aiheutuvat olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomisesta. Olennainen sopimusvelvoite on velvoite, jonka täyttäminen mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanoon, ja jonka noudattamiseen sinä jatkuvasti luotat ja voit luottaa. Tässä tapauksessa meidän vastuumme rajoittuu ennakoitavissa olevan, tyypillisesti syntyvän vahingon korvaamiseen. Edellä kuvattu vastuunrajoitus ei kuitenkaan päde, jos me olemme sinua kohtaan vilpillisesti salanneet puutteen, antaneet tuotteen laadusta aiheettoman takuun vastoin parempaa tietoamme tai olemme lainsäädännön mukaan vastuullisia tuottamuksesta riippumatta.

6. Sopimuksen kesto ja päättäminen

Zkilzin ja Artistin välisemme sopimus on voimassa toistaiseksi, ja kumpi tahansa osapuoli voi sanoa sen irti milloin tahansa. Sopimus päättyy heti, jos suljet Zkilz- tilisi. Sopimuksen irtisanomisen jälkeen sinulle maksetaan vielä Zkilz- tililläsi oleva saldo, huomioiden kohdan 3c.

7. Loppumääräykset

Sinulla on kuittaus- tai panttioikeus vain siltä osin kuin vaatimuksesi on lainvoimainen tai kiistaton. Lisäksi voit käyttää panttioikeutta vain jos vaatimuksesi perustuu tähän sopimukseen. Sinulla on joka tapauksessa oikeus Suomen virhevastuusäännöksiin perustuviin korvauksiin.

Jos sopimusta on aiheellista muuttaa tällaisissa tapauksissa, tiedotamme Artistille sopimuksen muutoksesta hyvissä ajoin ennen sopimuksen muutoksen voimaantuloa. Tarjoamme Artistille mahdollisuutta vahvistaa uusi sopimus. Jos Artisti ei vastusta uuden sopimuksen voimaantuloa tiedotteessa annetun ohjeen mukaan määräajan puitteissa kirjallisella ilmoituksella, tulevat yleisten ehtojen muutokset voimaan. Jos Artisti vastustaa uuden sopimuksen voimaantuloa tiedotteessa ohjeistettujen muotovaatimusten mukaisesti, sopimus jatkuu ilman muutoksia. Tässä tapauksessa meillä on oikeus tarvittaessa purkaa Artistin sopimus, jotta kaikkien Artistien ja yhteistyökumppaneiden yhdenmukainen kohtelu on varmistettu reilulla ja luottamuksellisella tavalla.

Sopimusta säätelevät Suomen lait ottamatta huomioon kansainvälistä yhdenmukaista lainsäädäntöä, erityisesti YK:n kansainvälistä kauppalakia (CISG) ja lainvalintasääntöjä.

Jos Artistin ja Zkilzin välille syntyy erimielisyyttä sopimuksen alaisista asioista, oikeuspaikka on yrityksemme kotipaikka

Jos yksi tai useampi näiden sopimusehtojen säännöksistä on osittain tai kokonaan osoitettu virheelliseksi tai mitättömäksi tai muuttuu sellaiseksi, tai jos näissä sopimusehdoissa todetaan aukkokohtia, sopimuksen pätevyys säilyy muilta osin rikkomattomana.


Kiitos sinulle, että olet lukenut nämä sopimusehdot.
Toivomme menestyksekästä yhteistyötä, ja sinulle menestystä Zkilz.comin kumppanina!

Huomioithan: Designien tiedostotyypit: .jpeg, .png, .ai, .pdf Minimi koko: 1200px1500, resoluutio 300

Pidätäme oikeudet muutoksiin.